Lekcja 55
Dzisiejsze powtórzenie zawiera następujące idee:

21) Jestem zdecydowany widzieć rzeczy inaczej.
To, co teraz widzę, to tylko oznaki choroby, nieszczęścia i śmierci. To nie może być tym, co Bóg stworzył dla Swego umiłowanego Syna. Sam fakt, że widzę takie rzeczy, dowodzi, iż nie rozumiem Boga. Dlatego też nie rozumiem Jego Syna. To, co widzę, mówi mi, że nie wiem, kim jestem. Jestem zdecydowany widzieć świadków prawdy, która trwa we mnie, zamiast tych, którzy ukazują mi złudzenie mnie samego.

22) To, co widzę, jest formą zemsty.
Świat, który widzę, bynajmniej nie reprezentuje miłujących myśli. Jest obrazem ataku wszystkich na wszystko. Jest wszystkim, tylko nie odzwierciedleniem miłości Boga i miłości Jego Syna. To właśnie moje agresywne myśli dają początek temu obrazowi. Moje miłujące myśli wybawią mnie od takiego postrzegania świata i przyniosą pokój, który Bóg mi przeznaczył.

23) Mogę uciec ze świata, który widzę, porzucając myśli o ataku.
Na tym polega zbawienie, na niczym innym. Bez agresywnych myśli nie mógłbym widzieć świata agresji. Gdy wybaczenie pozwoli mi, by miłość powróciła do mojej świadomości, zobaczę świat pokoju, bezpieczeństwa i radości. I właśnie to postanawiam widzieć zamiast tego, na co teraz patrzę.

24) Nie widzę swoich najlepszych korzyści.
Jakże mógłbym rozpoznać moje własne najlepsze korzyści, skoro nie wiem, kim jestem? To, co uważam za moje najlepsze korzyści, jedynie związałoby mnie jeszcze bardziej ze światem złudzeń. Chcę pójść za Przewodnikiem, którego dał mi Bóg, abym odkrył, czym są moje najlepsze korzyści, wiedząc, że sam nie potrafię ich dostrzec.

25) Nie wiem, po co jest cokolwiek.
Uważam, że celem wszystkiego jest udowodnienie, iż moje złudzenia o mnie samym są prawdziwe. I to właśnie do tego celu próbuję wykorzystać wszystkich i wszystko. Po to, według mnie, istnieje ten świat. Dlatego nie rozpoznaję jego prawdziwego celu. Cel, który przypisałem światu, doprowadził do jego przerażającego obrazu. Obym wreszcie otworzył swój umysł na rzeczywisty cel świata, wycofując ten, który sam mu przypisałem, i poznając prawdę o nim.


Tłum. Jerzego Prokopiuka opublikowane za zgodą Wydawnictwa Poza Czasem
Copyright © by Wydawnictwo Poza Czasem Sp. z o.o.