Lekcja 18

Nie ja jeden doświadczam skutków mojego widzenia.

Idea dzisiejsza to kolejny krok w nauce, że myśli, które dają początek temu, co widzisz, nigdy nie są obojętne czy...