Czym jest stworzenie?

Stworzenie jest sumą wszystkich Myśli Boga, nieskończonych pod względem ilości oraz istniejących wszędzie bez żadnych granic. Tylko Miłość stwarza i tylko na swoje podobieństwo. Nie...