Lekcja 145

Mój umysł zawiera tylko to, co myślę wraz z Bogiem.

(129) Poza tym światem jest świat, którego pragnę.
(130) Nie można widzieć dwóch światów.