Czym jest Duch Święty?

Duch Święty pośredniczy między złudzeniami a prawdą. Ponieważ musi On utorować drogę między rzeczywistością a snem, postrzeganie prowadzi do wiedzy przez łaskę, której Bóg Mu udzielił,...