Czym jest ciało?

Ciało jest jak ogrodzenie, które Syn Boży wzniósł w swej wyobraźni, aby części swej Jaźni oddzielić od Jej innych części. Myśli, że żyje właśnie za...