Spotkanie z Mafer w Lublinie

KURS CUDOW TUTAJ I TERAZ TYLKO DLA CIEBIE ………
DOSTĘPNY PORTAL.

SIŁA PRZEBACZENIA, KTÓRE WYZWALA

Nigdy jeszcze się nie zdarzyło, abyś powierzył Duchowi Świętemu jakiś problem, którego by On nie rozwiązał, ani też nigdy tak się nie zdarzy. Ale też nigdy nie udało ci się samemu rozwiązać czegokolwiek pomyślnie. Czyż nie nadszedł już czas, byś zestawił te fakty razem i pojął ich sens? Ten rok jest przeznaczony dla zastosowania idei, które były ci dane. Albowiem te idee stanowią potężne moce, które powinny być używane, a nie tylko trzymane bezczynnie przy sobie. One już wystarczająco dowiodły ci swej potęgi abyś mógł uwierzyć w te idee, a nie w ich zaprzeczenie. W tym roku zainwestuj w prawdę i pozwól jej działać w pokoju. Wierz w Tego, Który wierzy w ciebie. Pomyśl o tym, co naprawdę ujrzałeś lub usłyszałeś i rozpoznaj to. Czy możesz pozostawać samotnym ze świadectwami takimi jak te? (Kurs Cudów, Rozdział 16, II,9)