Start

Kurs Cudów Dla Wszystkich jest duchową platformą na rzecz indywidualnej przemiany i szerzenia Kursu Cudów w Polsce i na świecie.  Z radością dzielimy się tym, co zostało nam dane. Przeczytaj więcej o nas i o naszym programie.

Odkrywamy ponownie Pojedynczą Rzeczywistość Życia i wskazujemy na rolę, jaką spełnia w tym procesie Kurs Cudów. Jego istotą jest indywidualna przemiana umysłu, która prowadzi do oświecenia, czyli przypomnienia, kim naprawdę jesteśmy. Dzięki treningowi umysłu Kursu Cudów budzimy się po prostu z naszego snu o oddzieleniu, bólu, chorobie i śmierci. Nasze oświecenie to nic innego, jak porzucenie złudzeń i rozpoznanie, że wciąż jesteśmy doskonali, wieczni i wolni, jakimi nas Bóg stworzył. Doświadczamy tego, jako pokoju, który przekracza wszelkie pojmowanie. I nie możemy nie dzielić się tym, co zostało nam dane. Czynimy to zarówno poprzez nasz program nauczania, jak i codzienną praktykę miłości i przebaczenia, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy. Nauczanie jest pokazywaniem, dawaniem świadectwa. Poprzez naszą duchową, emocjonalną i fizyczną transformację świadczymy więc o tym, że prawdziwe Rozwiązanie dla wszystkich naszych konfliktów jest dostępne tu i teraz.

Kurs ten jest początkiem, a nie końcem. Twój Przyjaciel idzie z tobą. Nie jesteś sam. Nikt, kto Go wzywa, nie może wzywać na próżno. Cokolwiek cię kłopocze, bądź pewien, że On ma na to odpowiedź i z radością ci jej udzieli, jeśli po prostu zwrócisz się do Niego i o nią poprosisz. Nie odmówi ci żadnych odpowiedzi, których potrzebujesz na cokolwiek, co pozornie cię trapi. On zna sposób na rozwiązanie wszystkich problemów i rozproszenie wszelkich wątpliwości. Jego pewność jest Twoją pewnością. Wystarczy, że Go o nią poprosisz, a będzie ci dana.

Twój powrót do domu jest równie pewny, jak pewnie wytyczona jest droga Słońca, zanim wzejdzie, po jego zajściu i w godzinach między wschodem a zachodem. Zaprawdę, twoja droga jest jeszcze pewniejsza. Bo niemożliwe jest, aby zmienić drogę tych, których Bóg wezwał do Siebie. Bądź więc posłuszny swej woli i pójdź za Tym, którego uznałeś za swój głos mówiący o tym, czego rzeczywiście chcesz i potrzebujesz. Jego Głos przemawia w Imieniu Boga, ale jest On także twoim głosem. A zatem mówi On o wolności i prawdzie.

Kurs Cudów
, Epilog