Zaproszenie do Wielkiego Eksperymentu

Sprawdź, czy poprzez trening umysłu
możesz włączyć osobistą religię oraz filozofię swego istnienia
w nową, promienną, pozbawioną lęku rzeczywistość,
do której zmierza cała twoja ewolucja.

Pamiętaj, że w twoim życiu nic nie dzieje się przypadkiem. Możesz więc po prostu powiedzieć, że nadszedł czas, aby się obudzić. I rzeczywiście tak będzie, ponieważ zawsze tak było.

Otaczają cię nauczyciele, których wybrałeś, by wsparli i przyspieszyli twoją przemianę poprzez rzucenie wyzwania twej obiektywnej tożsamości. A ponieważ jesteś integralną częścią całkowitego, wiecznego, doskonale stwarzającego uniwersalnego umysłu, to nieuniknionym rezultatem tego procesu będzie twoje własne doświadczenie zmartwychwstania i oświecenia.

Twój zaborczy strach przed oświeceniem kazał ci je odrzucać. Lecz teraz powrócisz do Umysłu Boga. Po prostu przypomnisz sobie tę chwilę, w której ta przemijająca istota ludzka uległa przemianie, stając się rzeczywistością życia wiecznego. Właśnie tutaj, właśnie teraz przejdziesz ze śmierci do życia.

Nasze nauczanie to inicjacja, która dokonuje się w chwili, gdy postanawiasz dotrzeć do całkowitej uniwersalnej jaźni. Przechodzisz więc z czasu do wieczności, z pozornego koszmaru oddzielenia do przypomnienia sobie, że jesteś doskonały, jakim stworzył cię Bóg. Twoja percepcyjna tożsamość ulega przeobrażeniu w świetle.

Na tym polega twoje obudzenie. Tymczasem wszelkie przeszkody, przez które musi przeniknąć pokój, zostaną pokonane dokładnie w ten sam sposób: lęk, który je wytworzył, zniknie, ustępując miejsca miłości.