Kim jesteśmy

Jesteśmy nauczycielami Bożymi. A ty jesteś jednym z nas. Nauczycielem Bożym jest każdy, kto postanawia nim być. Jego kwalifikacje polegają wyłącznie na tym, że w jakiś sposób, gdzieś dokonał on świadomego wyboru, w którym nie widział swoich korzyści jako odrębnych od kogoś innego (Kurs Cudów, Podręcznik dla nauczycieli). Innymi słowy rozpoznał, że nie ma czegoś takiego, jak ktoś inny. Wziął całkowitą odpowiedzialność i uświadomił sobie, że ból jego brata jest jego własnym bólem, a szczęście jego brata jest jego własnym szczęściem.

Wzięcie pełnej odpowiedzialności za nasze umysły to nasze podstawowe zadanie jako nauczycieli Bożych. W każdej chwili przypominamy sobie, że świat jest jedynie odzwierciedleniem tego, co znajduje się wewnątrz nas. Nie próbujemy więc naprawić świata, który jest jedynie skutkiem. Zajmujemy się jedynie uzdrowieniem naszych umysłów, które były przyczyną świata. A dzięki naszemu uzdrowieniu patrzymy na uzdrowiony świat.

Jesteśmy wdzięczni za Światło, Miłość i Łaskę, które zostały nam dane poprzez trening umysłu Kursu Cudów. Pomimo naszego uporu, by trzymać się naszych ludzkich koncepcji, zostaliśmy od nich w cudowny sposób uwolnieni. Doświadczyliśmy, że Bóg jest. Doświadczenie to nie miało nic wspólnego z naszą „wiedzą duchową”, ani stopniem religijności, czy też wiary bądź niewiary w Boga. Tak naprawdę nie miało ono nic wspólnego z tym, co wiedzieliśmy do tej pory. Wszystkie nasze duchowe zdolności i percepcyjne próby zrozumienia Kursu Cudów były jedynie przeszkodą w doświadczeniu tego, czym on naprawdę jest. Jedynym warunkiem tego doświadczenia była nasza bezwarunkowa chęć, by doświadczyć czegoś innego. Po prostu mieliśmy dość naszego własnego konfliktu i poprosiliśmy o pomoc. I otrzymaliśmy ją! Doświadczyliśmy Pokoju, którego nie sposób opisać, ponieważ nie da się go porównać z niczym na Ziemi.

Ku naszemu zdumieniu odkryliśmy, że oddzielenie od Całości Wszechistnienia, czy jakiekolwiek oddzielenie od czegokolwiek lub kogokolwiek, jest niemożliwe. Przypomnieliśmy sobie, że prawda jest prawdziwa i nic innego nie jest prawdziwe. To doświadczenie podważyło wszystko, w co wierzyliśmy do tej pory. Na całe szczęście! Nie wierzymy więc już w ograniczenie, ból, chorobę, starzenie się i śmierć, ponieważ Bóg ich nie stworzył, a tylko to, co On stworzył, jest prawdziwe.

Jeśli chciałbyś się z nami skontaktować, zapraszamy na stronę DANE KONTAKTOWE lub do FORMULARZA KONTAKTOWEGO.