Fizyczne zmartwychwstanie

Posłuchaj, co mówi Jezus o fizycznym zmartwychwstaniu:

Moje ciało zniknęło, ponieważ nie miałem żadnych złudzeń co do niego. Ostatnie złudzenie odeszło. Ciało złożono w grobie, lecz nie pozostało nic, co można by pogrzebać. Nie uległo ono rozkładowi, ponieważ to, co nierzeczywiste, nie może umrzeć. Ono po prostu stało się tym, czym zawsze było. I to właśnie znaczy „odsunąć kamień”. Ciało znika i nie ukrywa dłużej tego, co leży ponad nim. Ono po prostu przestaje przeszkadzać widzeniu. Odsunąć kamień oznacza spojrzeć ponad grobem, ponad śmiercią oraz zrozumieć nicość ciała. To, co zostało zrozumiane jako nicość, znika.

Następnie przybrałem ludzką postać wyposażoną w ludzkie cechy, aby mówić do tych, którzy mieli udowodnić światu bezwartościowość ciała. Nie zostało to zrozumiane. Przyszedłem do nich i powiedziałem, że śmierć jest iluzją, oraz że umysł, który wytworzył ciało, może wytworzyć inne, skoro sama forma jest iluzją. Ale oni nie zrozumieli. Lecz teraz mówię do ciebie i daję ci to samo przesłanie. Śmierć iluzji nic nie znaczy. Znika ona, gdy się budzisz i decydujesz, aby nie śnić więcej. I wciąż masz moc, aby podjąć tę decyzję, tak jak ja to uczyniłem.

Bóg wyciąga do Swego Syna rękę, by pomóc mu zmartwychwstać i powrócić do Niego. Ja mogę pomóc, ponieważ świat jest iluzją, a ja przezwyciężyłem świat. Spójrz poza grób, poza ciało, poza iluzję. Nie pokładaj wiary w niczym innym prócz ducha i przewodnictwa, które daje ci Bóg. On nie mógł stworzyć ciała, ponieważ jest ono ograniczeniem. On musiał stworzyć ducha, ponieważ jest on nieśmiertelny. Czy ci, którzy są stworzeni na Jego podobieństwo, mogą być ograniczeni? Ciało jest symbolem świata. Pozostaw je za sobą. Ono nie może wejść do Nieba. Lecz ja mogę cię tam zabrać, kiedy tylko tak postanowisz. Razem możemy patrzeć, jak znika świat, a jego symbol znika wraz z nim. A potem, a potem – o tym nie mogę nawet mówić.

Ciało nie może pozostać bez iluzji, a ostatnią iluzją do przezwyciężenia jest śmierć. Oto jest przesłanie ukrzyżowania: nie ma hierarchii trudności w cudach. Oto przesłanie zmartwychwstania: iluzje są iluzjami. Prawda jest prawdziwa. Iluzje znikają. Tylko prawda pozostaje.

Tych lekcji trzeba było się nauczyć tylko raz, albowiem kiedy kamień śmierci zostaje odsunięty, cóż innego można oglądać prócz pustego grobu? I właśnie to zobaczycie wy, którzy podążacie za mną ku światłu słońca, z dala od śmierci, poza iluzje, ku bramie Niebios, gdzie sam Bóg przyjdzie, by zabrać was do domu.

Jezus Chrystus

Cytowany wyżej tekst to fragment z książki Absence from Felicity (Pozbawiona szczęśliwości), w której przytoczono odpowiedź Jezusa na pytanie Helen Schucman, czy miało miejsce fizyczne zmartwychwstanie.