Fizyczna transformacja

Na tej stronie dowiesz się więcej o fizycznym aspekcie twojej duchowej przemiany. W rzeczywistości nie jesteś ciałem, ponieważ Bóg stworzył cię nieograniczonym, wiecznym i wolnym. Ponieważ jednak fałszywie utożsamiłeś się z ciałem, twoja transformacja ma również charakter komórkowy. Potężnym świadectwem fizycznej  przemiany było oczywiście zmartwychwstanie Jezusa. Twoje zmartwychstanie wydarza się jednak w bardzo podobny sposób poprzez przebaczenie swoim złudzeniom oraz uzdrowienie umysłu i ciała.