Czym jest Kurs Cudów

Kurs Cudów jako książkaNiczego w historii ludzkości nie można przyrównać do arcydzieła, którym jest Kurs Cudów. Dzięki temu precyzyjnemu treningowi umysłu oraz jego bezkompromisowym zapewnieniom o mocy miłości i przebaczenia, przechodzisz proces indywidualnej transformacji (fizycznej, mentalnej i emocjonalnej). W ten sposób przypominasz sobie swój naturalny stan, swoją prawdziwą Jaźń, która jest rozszerzeniem i ekspresją Jednego Źródła – wiecznie stwarzającego Życia i Miłości.

Kurs Cudów jest przekazem spoza czasu, danym ci bezpośrednio od Boga poprzez Jezusa Chrystusa. Wskazuje na pozorną warunkową sytuację między Bogiem a człowiekiem, czyli na sytuację fałszywego oddzielenia, oraz na sposób, w jaki to pozorne rozdarcie zostaje i już zostało naprawione. Jedynym celem Kursu Cudów jest doprowadzenie do oświecenia poprzez przemianę twojego umysłu.

Oto jak rozpoczyna się Kurs Cudów:  

To jest kurs cudów. Jest to kurs obowiązkowy. Tylko czas, kiedy go podejmiesz, jest dobrowolny. Wolna wola nie oznacza, że możesz ułożyć program. Oznacza tylko, że możesz wybrać to, co chcesz podjąć w danym czasie. Celem tego kursu nie jest uczenie znaczenia miłości, albowiem jest to ponad tym, czego można nauczyć. Jego celem jest jednak usunięcie blokad dla uświadomienia sobie obecności miłości, która jest twoim naturalnym dziedzictwem. Przeciwieństwem miłości jest lęk, lecz to, co jest wszechogarniające, nie może mieć przeciwieństwa.

Kurs ten można więc bardzo prosto podsumować w ten sposób:

Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić.
To, co nierzeczywiste, nie istnieje.
W tym zawiera się pokój Boży.


Cudowne rozwiązanie

W obliczu rosnącego konfliktu w tym świecie lęku i gniewu, musimy zadać sobie pytanie: czy istnieje jakiekolwiek rozwiązanie dla naszego uzależnienia od bólu, cierpienia i śmierci? Do tej pory mogłeś obserwować, że twoje własne próby rozwiązania problemów prowadzą jedynie do jeszcze większej ilości problemów. Zmieniała się bowiem tylko ich forma. Zadowalałeś się doraźnymi rozwiązaniami, przysłowiowym przesuwaniem krzeseł na pokładzie tonącego Titanica. W przeciwieństwie do zawodnych rozwiązań, które daje ten świat, Kurs Cudów nie dąży do zmiany formy problemu, lecz oferuje inne i jedyne możliwe rozwiązanie – przemianę twojego umysłu. Umysłu, który uwierzył, że problem jest prawdziwy. Bo uwolnić świat od wszelkiego rodzaju bólu to tylko zmienić swoje zdanie o sobie... (Kurs Cudow, lekcja 132).


Kurs Cudów
składa się z 3 części:

  1. Tekstu, który jest teoretyczną podstawą systemu myślenia nakreślonego w 31 rozdziałach Kursu.
  2. Książki Ćwiczeń, składającej się z 365 lekcji. Książka Ćwiczeń to systematyczny trening umysłu, będący praktycznym zastosowaniem idei zawartych w Tekście. Zmierza ona do systematycznego wyćwiczenia twego umysłu w odmiennym postrzeganiu wszystkich i wszystkiego w świecie.
  3. Podręcznika dla Nauczycieli, który odpowiada na różne pytania, np. kim są Nauczyciele Boży, w jaki sposób są wybierani, co robią, w jaki sposób mogą doprowadzić do własnego zbawienia i zbawienia świata, czym jest pokój Boga, czym jest zmartwychwstanie.

Jak powstał Kurs Cudów?

W 1965 r. Helen Schucman, profesor psychologii na Uniwersytecie Columbia w Stanach Zjednoczonych, usłyszała bardzo wyraźny wewnętrzny głos, który przedstawił się jej jako Jezus Chrystus. Pierwsze zdanie, które usłyszała, brzmiało: To jest Kurs Cudów. Proszę, zacznij notować.

Jako naukowcowi i agnostykowi nie było jej łatwo przyjąć, że słyszy Głos, który chce, by spisywała to, co On jej mówi, tym bardziej, iż było to tak odmienne od tego, co znała i z czym, szczególnie na początku, wcale się nie zgadzała. W początkowym okresie pracy dr Schucman wręcz sprzeczała się z Głosem o cel tego przedsięwzięcia, jak również o swoją w nim rolę. Dopytywała się: dlaczego ja? Odpowiedzią było: Z bardzo prostej przyczyny – bo ty to zrobisz. I mimo swych licznych wątpliwości, faktycznie to zrobiła. Przez siedem lat spisywała tekst dyktowany jej spoza czasu przez Jezusa, co zaowocowało powstaniem dzieła, które obecnie znane jest jako Kurs Cudów (oryg. A Course In Miracles).

Polskie tłumaczenie Kursu Cudów

Jest kilka polskich tłumaczeń Kursu Cudów. Każde ma swoje wady i zalety. Na tej stronie poslugujemy się najczęściej tłumaczeniem Wydawnictwa Poza czasem (niedostępne w formie książkowej) oraz innymi własnymi tłumaczeniami. Jeśli poważnie myślisz o praktyce Kursu, to dobrze by było, żebyś zapatrzył się w książkę. Polecamy szczególnie tłumaczenie Wydawnictwa Centrum (można je nabyć w internecie).

Pojedynczość umysłu – kluczowa myśl Kursu Cudów

Projekcja wytwarza postrzeganie. Świat, który widzisz, nie jest niczym więcej, jak tylko tym, co mu dałeś. Lecz chociaż nie jest niczym więcej, nie jest też niczym mniej. Dlatego też dla ciebie jest on ważny. Jest on świadectwem stanu twego umysłu – zewnętrznym obrazem wewnętrznego stanu. Jak człowiek myśli, tak postrzega. Dlatego nie staraj się zmienić świata, lecz zmień swe myślenie o świecie. Postrzeganie jest wynikiem, a nie przyczyną. I właśnie dlatego hierarchia trudności w cudach jest bez znaczenia. Dzięki prawdziwemu widzeniu zobaczysz wszystko jako uzdrowione i święte. Jeśli nie spojrzysz w ten sposób, nie zobaczysz niczego, co miałoby znaczenie. A gdzie nie ma znaczenia, tam jest chaos.


Oto jedyna rzecz, jaką musisz zrobić, aby zostało ci dane widzenie, szczęście, uwolnienie od bólu i kompletna ucieczka od grzechu. Powiedz tylko jedno, lecz miej to na myśli bez żadnych zastrzeżeń, ponieważ w tym zawiera się moc zbawienia:

Jestem odpowiedzialny za to, co widzę.
Wybieram uczucia, których doświadczam.
Decyduję, co chcę osiągnąć,
zaś wszystko, co rzekomo mi się przydarza,
otrzymuję na własną prośbę.
(Kurs Cudów, fragment rozdziału 21)
Więcej informacji na temat głównych idei, które porusza Kurs Cudów, znajdziesz w zakładce: CO KURS MÓWI oraz w wielu innych artykułach na tej stronie.