Wiara Jezusa (z Księgi Urantii)

(…) Jezus, jako człowiek królestwa, złożył przed Bogiem największy ze wszystkich darów ofiarnych. Było nim poświęcenie i oddanie własnej woli w majestatyczną służbę boskiej woli. Jezus zawsze konsekwentnie interpretował religię z punktu widzenia woli Ojca. Gdy badacie losy Mistrza w związku z modlitwą lub z innymi wyznacznikami życia religijnego, zajmujcie się bardziej tym, co czynił, niż tym, czego nauczał.

Jezus modląc się nie traktował tego jako obowiązku religijnego. Dla niego modlitwa była szczerą ekspresją postawy duchowej, deklaracją lojalności duszy, koncertem osobistego oddania, wyrazem dziękczynienia, unikaniem emocjonalnego napięcia, powstrzymaniem konfliktu, uwzniośleniem intelektu, uszlachetnieniem pragnienia, potwierdzeniem decyzji moralnej, wzbogaceniem myśli, ożywieniem wyższych skłonności, uświęceniem chęci działania, wyjaśnieniem punktu widzenia, deklaracją wiary, transcendentalnym poddaniem woli, wspaniałą manifestacją pewności, okazaniem odwagi, obwieszczeniem dokonanego odkrycia, wyznaniem całkowitego oddania, uzasadnieniem poświęcenia Bogu, techniką pokonywania trudności, a także silnym uaktywnieniem połączonych mocy duchowych po to, aby przezwyciężyć wszelkie ludzkie skłonności do egoizmu, grzechu i zła. (…)

Jezus nie żąda, by jego uczniowie wierzyli w niego, lecz raczej, aby wierzyli wraz z nim; by uwierzyli w rzeczywistość miłości Boga, oraz by z całym zaufaniem przyjęli pewność synostwa w jedności z Ojcem niebieskim. Mistrz pragnie, aby jego naśladowcy podzielali całkowicie jego transcendentną wiarę. Rzuca im szczególnie mocne wyzwanie – aby nie tylko wierzyli w to, co on – lecz również tak samo, jak on. Takie jest pełne znaczenie jego najważniejszej wskazówki: Chodź za mną. (…)

Wezwanie do poszukiwania – fragment poematu Savitri

Rodzie ludzki – Władzy i Fatum poddany,
Mierni awanturnicy w bezkresnym świecie,
Więźniowie skarłowaciałej ludzkości!
Jak długo toczyć będziecie błędne koło
Podłego bytu i małostkowych spraw?
Nie powołano was do małości drętwej,
Nie stworzono do czczego powtarzania;
Nieśmiertelna istność was bowiem powiła;
W czynach waszych drga iskra objawienia,
A z życia – jak z gliny – bogów lepić można.
Jasnowidz, wielki Stwórca, jest wewnątrz,
Nieskalany Majestat spowija wasze dni,
W ścianach komórek przemożna siła tkwi.
Przed wami, o tam, wielkie przeznaczenie:
Ten przemijający człowiek, jeśli zechce,
W boskim planie znajdzie swoje miejsce.
On – w świat zapatrzony tak bezrozumnie,
Że z nocy nieświadomej ocknąć się nie umie,
Prawdy nie widząc, lecz same obrazy –
Może objawić oczom nieśmiertelną wizję.
Niech bóstwo dojrzeje w sercach waszych,
Obudźcie się, duchem odetchnijcie,
Niech runą ściany śmiertelnego umysłu,
Niech serce oniemieje od tego, co usłyszy,
Niech Natura zapłonie od waszego spojrzenia,
Niech opadną pancerze u bram Wieczności.
Twórcy wzniosłych zmian na ziemi: dane jest wam
Przekroczyć groźne przestrzenie duszy
I dotknąć wielką Matkę ze snu obudzoną,
Spotkać Wszechmogącego w cielesnym domu,
I uczynić z milionów Jedno żywe ciało.
Stąpacie po ziemi odgradzającej was od nieba;
Żyjecie ukrywając światło, którym jesteście.

Sri Aurobindo, fragment poematu Savitri
Tłumaczenie z j. ang: Rafał Wereżyński

Nagrania sesji ze spotkania z Joany – Warszawa, 25-28.09.2015

Piątek, 25.09.2015
Przyjęcie odpowiedzialności – moc decyzji
Od przetrwania do stwarzania

Sobota, 26.09.2015
Porzucenie żalu
Praktyka komórkowego przeistoczenia
Dostrojenie się do częstotliwości pokoju – część 1
Dostrojenie się do częstotliwości pokoju – część 2

Niedziela,  27.09.2015
Prawdziwa natura myśli – część 1
Prawdziwa natura myśli – część 2
Przebaczenie – jedyny cel tego świata
Medytacja – powrót do Domu

Poniedziałek, 28.09.2015
To jest Kurs Cudów.

Nagrania sesji ze spotkania z Devavanem – Poznań, 29.04-04.05.2016


Sobota, 30.04.2016

Wskrzeszanie umarłych poprzez przemianę naszego umysłu – część 1
Wskrzeszanie umarłych poprzez przemianę naszego umysłu – część 2
Wskrzeszenie samego siebie i podążanie za Nim
Świadectwa grup na temat śmierci

Niedziela,  01.05.2016
Przebaczenie jest przyjęciem darów Bożych i ich szerzeniem – zmartwychwstanie
Rozpoznanie Siebie i wprowadzenie do warsztatów
Świadectwa z warsztatu

Poniedziałek, 02.05.2016
Regeneracja poprzez komórki macierzyste – życie wdzięcznością
Zaufaj Sobie – zaufaj temu, co jest ci ofiarowane

Wtorek, 03.05.2016
Powstań i uznaj, że jesteś obywatelem wszechświata

Środa, 03.05.2016
Przyjmij własny zmartwychwstały umysł – zacznij świadczyć o miłości, świetle i pokoju

 

Posłuchaj innych nagrań z kursów.

Zapisz

Nagrania sesji ze spotkania z Rafałem w Nowych Gutach: 26-31.07.2016

Zapisz

Zapisz

Nagrania sesji ze spotkania z Rafałem w Stajenczynkach: 3-4.09.2016

 

Oto nagrania ze spotkania z Rafałem w Stajenczynkach w dniach 3-4 września 2016 r.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz