Pierwsze 50 lekcji

Książka Ćwiczeń, jedna  z trzech części Kursu Cudów, składa się z 365 lekcji na każdy dzień w roku. Jeśli chcesz, możesz już teraz rozpocząć trening umysłu poprzez pracę z lekcjami Kursu. Na tej stronie znajdziesz odnośniki do materiałów, których możesz użyć jako wsparcia w swojej indywidualnej praktyce:

Użyte tu pierwsze 60 lekcji z Książki Ćwiczeń zostały przetłumaczone przez Rafała Wereżyńskiego w oparciu o angielski oryginał Książki Ćwiczeń Kursu Cudów © 1975, 1992, 2007 wydany przez Foundation for Inner Peace. Tłumaczenie to używane jest za zgodą właściciela praw autorskich do Kursu – Foundation for Inner Peace, P.O. Box 598, Mill Valley, CA 94942-0598, www.acim.org; info@acim.org.