Spotkanie z Kursem Cudów w Warszawie

Spotkanie z Kursem Cudów w Warszawie
z Daphne

Nic oprócz moich myśli nie może mnie zranić.

Ojcze, Twój Syn jest doskonały. Gdy myślę, że zostałem w jakikolwiek sposób zraniony,
dzieje się tak dlatego, iż zapomniałem, kim jestem, i że jestem taki, jakim Ty mnie stworzyłeś.
Twoje Myśli mogą mi przynosić tylko szczęście. Jeżeli jestem kiedykolwiek smutny,
zraniony 
lub chory, to zapomniałem, co Ty myślisz, i wstawiłem swe małe,
pozbawione znaczenia idee 
w miejsce, gdzie powinny być Twoje Myśli i gdzie one są.
Nic oprócz moich myśli nie może mnie 
zranić.
Myśli, które myślę z Tobą mogą tylko błogosławić. Jedynie Myśli, które myślę z Tobą 
są prawdziwe.
Dziś nie będę siebie ranił. Jestem bowiem daleko poza wszelkim bólem.
Mój Ojciec umieścił mnie bezpiecznie w Niebie, czuwając nade mną. I nie chcę atakować Syna,
którego On kocha, gdyż to, co On kocha, ja również mam kochać.
(Kurs cudów, Lekcja 281)

 

Miejsce spotkania:
Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa, ul. Miodowa 14, sala konferencyjna

Czas:
sobota, 27.04.2019, w godzinach 11:00-18:00
niedziela, 28.04.2019, w godzinach 10:00-14:00

Kontakt:
Agnieszka, tel.: 604 061 042, e-mail: agnieszka.tuczynska@autograf.pl
Daphne, tel.: 516 754 403, e-mail: daphne.acimi@wp.pl

Koszt:
Dobrowolna składka na pokrycie kosztów organizacyjnych.