Wydarzenia na świecie

Nie zapominajcie, że doszliście aż tutaj razem, ty i twój brat.
I z pewnością nie ego was tu doprowadziło. (…)
Podnieś oczy i popatrz na swego brata z niewinnością
zrodzoną z całkowitego wybaczenia mu jego złudzeń,
oczyma wiary, które ich nie widzą. (Kurs Cudów, rozdział 19)